Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/01/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2011

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Δεκέμβριο 2011 ανήλθε στις 132,6 μονάδες (βάση 2005=100), παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2011.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο του 2011 ο δείκτης έφθασε στις 122,6 μονάδες, παραμένοντας στα επίπεδα του Νοεμβρίου του 2011.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση