Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/03/2009
ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
23/03/2009

Βάσει Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της διεθνούς πρακτικής για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στατιστικών στοιχείων, οι μηνιαίοι και οι τριμηνιαίοι δείκτες θα δημοσιοποιούνται από τον Ιανουάριο 2009 και το πρώτο τρίμηνο του 2009 αντίστοιχα με νέο έτος βάσης και νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές αφορούν τους παρακάτω δείκτες:

 • Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Δείκτης Κύκλου Εργασιών Κατά Κύριες Ομάδες Βιομηχανικών Κλάδων
 • Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
 • Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
 • Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές
 • Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές
 • Δείκτης Ωρομισθίων Οικοδομικών Επαγγελμάτων
 • Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών
 • Δείκτης Τιμών Βασικών Υλικών στις Κατασκευές
 • Μεταφορές - Δείκτης Κύκλου Εργασιών
 • Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου
 • Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου
 • Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου και Εμπορίου με Προμήθεια
 • Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Πώλησης και Επιδιόρθωσης Αυτοκινήτων και Λιανικής Πώλησης Καυσίμων
 • Υπηρεσίες - Δείκτης Κύκλου Εργασιών


Η νέα στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων ονομάζεται NACE Αναθ. 2 και αντικαθιστά τη NACE Αναθ. 1.1. Εισάγει καινούριες έννοιες στο ανώτερο επίπεδο ταξινόμησης και προσθέτει περαιτέρω ανάλυση στα υπόλοιπα επίπεδα ώστε να αναδείξει διαφορετικούς τύπους παραγωγής και αναδυόμενες νέες βιομηχανίες. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί η δομή της ταξινόμησης σε όλες τις δραστηριότητες που δε χρειάζονται αλλαγές βάσει των νέων εννοιών. Λεπτομέρειες για τη διάρθρωση στα διάφορα επίπεδά της υπάρχουν σε έκδοση της Στατιστικής Υπηρεσίας, στην οποία υπάρχει πρόσβαση από το σύνδεσμο: NACE Αναθ. 2.Επισυνάπτεται πίνακας αντιστοίχησης μεταξύ των αναθεωρήσεων 1.1 και 2, ο οποίος δείχνει τις κύριες αλλαγές σε επίπεδο τομέων.

Έτος βάσης των δεικτών γίνεται το 2005 αντικαθιστώντας το 2000. Συνεπώς, το 2005 γίνεται το έτος για το οποίο ο μέσος όρος των μηνών / των τριμήνων του δείκτη ισούται με 100,00. Μέρος της διαδικασίας αλλαγής βάσης είναι και η ανανέωση των δειγμάτων των επιχειρήσεων και των προϊόντων (στην περίπτωση των δεικτών τιμών) που συμμετέχουν στον υπολογισμό κάθε δείκτη. Παράλληλα, αλλάζει και η σχετική βαρύτητα των επί μέρους δραστηριοτήτων που συνθέτουν τα διάφορα επίπεδα της ταξινόμησης έτσι ώστε να αντικατοπτριστεί στους υπολογισμούς μια πιο πρόσφατη διάρθρωση της οικονομίας.

Οι αλλαγές στους δείκτες δεν αναμένεται να αλλάξουν επί της ουσίας τα αποτελέσματα του παρελθόντος για τους διάφορους τομείς της οικονομίας: Μεταποίηση, Κατασκευές κτλ. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για κάθε τομέα βρίσκονται στα Δελτία Τύπου και Νέα και στα Κυριότερα Στοιχεία που δημοσιεύονται κάτω από το πεδίο Στατιστικά Θέματα στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


Πίνακας αντιστοίχησης μεταξύ των τομέων των ταξινομήσεων NACE Αναθ.doc


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση