Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε στις 106,7 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,2 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2014.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση