Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Αυγ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €586,2 εκ., εκ των οποίων €358,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €227,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €105,4 εκ., εκ των οποίων €64,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €40,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση