Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/02/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2007 (ΠΡΟΚ)
11/02/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Δεκέμβριο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £296,5 εκ., εκ των οποίων £206,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £89,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £45,5 εκ., εκ των οποίων £30,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £15,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση