Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/08/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση, 2ο Τρίμηνο 2018

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σημείωσε αύξηση της τάξης του 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, άνοδο κατά 106,5% κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές, 5,7% οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, 5,3% οι χερσαίες μεταφορές και 2,4% οι πλωτές μεταφορές, ενώ μείωση της τάξης του 1,7% σημειώθηκε στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση