Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/08/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2012

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Μάιο 2012 ανήλθε στις 125,9 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 3,5% σε σύγκριση με το Μάιο 2011. Για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2012, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 3,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο 2012 ο δείκτης έφτασε τις 112,4 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 7,1% σε σύγκριση με το Μάιο του 2011.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση