Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2007 (ΠΡΟΚ)
12/03/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιανουάριο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £243,8 εκ., εκ των οποίων £150,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £93,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £64,1 εκ., εκ των οποίων £50,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £13,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση