Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/06/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2008 (ΠΡΟΚ)
09/06/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Απρίλιο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €530,2 εκ., εκ των οποίων €336,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €193,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €89,7 εκ., εκ των οποίων €59,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €30,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση