Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/02/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Δεκ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €425,8 εκ., εκ των οποίων €317,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €108,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €104,8 εκ., εκ των οποίων €57,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €47,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση