Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/08/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούλιο 2010 ανήλθε στις 125,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 118,3 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2010.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση