Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/01/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Νοε 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €421,9 εκ., εκ των οποίων €311,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €110,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €131,0 εκ., εκ των οποίων €58,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €72,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση