Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/01/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2003 (ΠΡΟΚ)

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Οκτώβριο 2003, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £206,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £39,0 εκ..

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση