Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/04/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΑΡ 2009
30/04/2009


Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Μάρτιο 2009 ανήλθε στις 117,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 1,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2009.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάρτιο του 2009 ο δείκτης έφθασε στις 118,5 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2009.

Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση