Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2008 (ΠΡΟΚ)
09/01/2009

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Νοέμβριο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €609,1εκ., εκ των οποίων €446,5εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €162,6εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €106,9εκ., εκ των οποίων €50,7εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €56,2εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση