Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/11/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Σεπ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €624,1 εκ., εκ των οποίων €327,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €296,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €113,0 εκ., εκ των οποίων €60,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €52,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση