Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Οκτ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €444,5 εκ., εκ των οποίων €328,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €116,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €112,7 εκ., εκ των οποίων €57,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €54,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση