Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/11/2010
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2009

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της ετήσιας έκθεσης “Στατιστικές Βιομηχανίας, 2009”. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα ορυχεία και λατομεία, την παροχή ηλεκτρισμού, την παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης.

Ο βιομηχανικός τομέας κατά το 2009 παρουσίασε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους, μετά τους θετικούς ρυθμούς που είχαν καταγραφεί τις δύο προηγούμενες χρονιές. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε μείωση 4,6% το 2009, σε σύγκριση με αύξηση 3,7% το 2008 και 2,6% το 2007.

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά το 2009 ήταν:

Μεταποίηση

Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2009 τα €3.328,8 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.669,1 εκατομμύρια το 2008, σημειώνοντας μείωση 9,3%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 8,1% στα €1.148,9 εκατομμύρια σε σχέση με €1.249,8 εκατομμύρια το 2008. Η απασχόληση μειώθηκε στις 35,4 χιλιάδες από 36,2 χιλιάδες το 2008. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν το 2009 τα €230,5 εκατομμύρια σε σχέση με €250,3 εκατομμύρια το 2008, παρουσιάζοντας μείωση 7,9%. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 62,9% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 27,7% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 9,4%.

Ορυχεία και Λατομεία

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς στα ορυχεία και λατομεία ανήλθε το 2009 στα €83,9 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 21,2% σε σχέση με το 2008, ενώ και η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 21,1% στα €51,7 εκατομμύρια. Η απασχόληση έφτασε τα 601 άτομα σημειώνοντας μείωση 4,9%, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις αυξήθηκαν στα €15,4 εκατομμύρια, από €11,9 εκατομμύρια το 2008.

Παροχή Ηλεκτρισμού

Στη δραστηριότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2009 κατά 14,2% στα €650,0 εκατομμύρια. Αντίθετα, η προστιθέμενη αξία ανήλθε στα €277,0 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 9,2%. Η απασχόληση εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,2% φτάνοντας τα 1.473 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση (67,5%), φτάνοντας τα €266,2 εκατομμύρια σε σχέση με €158,9 εκατομμύρια το 2008.

Οι πωλήσεις ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 2,2% και ανήλθαν στα 4.655,7 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2009, σε σύγκριση με 4.555,8 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2008.

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

Στο τμήμα αυτό της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε το 2009 στα €258,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,3%. Η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε επίσης κατά 6,0% και έφτασε τα €118,2 εκατομμύρια. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις μειώθηκαν στα €109,7 εκατομμύρια σε σχέση με €133,5 εκατομμύρια το 2008 και η απασχόληση σημείωσε αύξηση 3,4% στα 1.247 άτομα.

Η κατανάλωση νερού στις αστικές περιοχές υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί κατά 1,8% στα 30,8 εκατομμύρια τόνους από 30,2 εκατομμύρια τόνους το 2008.

Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν το 2009 τα €393,9 εκατομμύρια σε σύγκριση με €426,3 εκατομμύρια το 2008, σημειώνοντας μείωση 7,6%. Οι σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα ηλεκτρονικά, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα μηχανήματα και εξοπλισμός, τα βασικά μέταλλα και τα χημικά προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το 2008 σημειώθηκαν στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, καπνών, τσιμέντου και μηχανημάτων, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις εξαγωγές βασικών μετάλλων, σκαφών αναψυχής, προϊόντων ανακύκλωσης και φαρμακευτικών προϊόντων.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €13,50 το αντίτυπο.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση