Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/11/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2003 (ΠΡΟΚ)

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Αύγουστο 2003, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £150,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £30,0 εκ.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση