Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/01/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2006 (ΠΡΟΚ)
16/01/2007


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Νοέμβριο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £275,1εκ., εκ των οποίων £194,6εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £80,5εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £62,7εκ., εκ των οποίων £38,8εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £23,9εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση