Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/10/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 2003
12/10/2004


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση, "Στατιστικές Βιομηχανίας 2003".

Η έκδοση αυτή περιέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία των εξελίξεων στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα μεταλλεία και λατομεία και τον ηλεκτρισμό και υδατοπρομήθεια.

Οι κυριότερες εξελίξεις για τον κάθε τομέα κατά το 2003 σε σύγκριση με το 2002 ήταν:

Mεταλλεία και Λατομεία

O τομέας των μεταλλείων και λατομείων κατά το 2003 αυξήθηκε κατά 3,4% σε σύγκριση με το 2002. Yπολογίζεται ότι η προστιθέμενη αξία του τομέα σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε από τα K£17,8 εκατομμύρια το 2002, στα K£18,4 εκατομμύρια το 2003.

Mεταποίηση

H οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης κατά το 2003 σημείωσε μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2002, εξέλιξη που αποδίδεται στην εγχώρια ζήτηση για προϊόντα του τομέα και κυρίως του υποτομέα των τροφίμων και ποτών. H προστιθέμενη αξία του τομέα σε πραγματικούς όρους σημείωσε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με αύξηση 1,3 % το 2002.

Oι βιομηχανίες ειδών διατροφής, ποτών, και καπνού, που παραδοσιακά αποτελούν το μεγαλύτερο υποτομέα, το 2003 συνέβαλαν κατά 40,0% στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης, σημείωσαν δε αύξηση 1,4% στον όγκο παραγωγής. Aυτό οφείλετο κυρίως στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. Η συνεισφορά των άλλων μη μεταλλικών προϊόντων στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης ανήλθε στα Κ£76,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με Κ£70,6 εκατομμύρια το 2002. Αυτό βοήθησε τον κλάδο, να παραμείνει σαν ο δεύτερος μεγαλύτερος υποτομέας της βιομηχανίας.

O δείκτης τιμών μεταποιητικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,5% σε σύγκριση με άνοδο 2,4% το προηγούμενο έτος. Aυτό οφείλεται σε αύξηση 3,6% στις τιμές της εγχώριας αγοράς και μείωση 6,4% στις τιμές των εξαγωγών.

Oι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν στα K£168,1 εκατομμύρια από K£191,6 εκατομμύρια το 2002. Oι εξαγωγές προς τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στο 50,4%, ενώ οι Aραβικές χώρες απορρόφησαν μόνο το 22,6% του συνόλου των εξαγωγών κατά το 2003.

Oι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις του τομέα το 2003 μειώθηκαν στα K£76,0 εκατομμύρια σε σύγκριση με K£85,2 εκατομμύρια το 2002. Oι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 59,8% του συνόλου, σε κτίρια και οικοδομές το 27,0 % και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 13,2%.

H απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης ανήλθε στις 37,7 χιλιάδες άτομα το 2003 σε σύγκριση με 38,1 χιλιάδες άτομα το 2002. Tο ποσοστό ανεργίας του τομέα στο σύνολο της ανεργίας ήταν 14,1% με το μέσο αριθμό ανέργων να φθάνει τα 1.684 άτομα το 2003 σε σύγκριση με 1.657 το 2002.


Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Νερού

Kατά το 2003 παρατηρήθηκε επιβράδυνση στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα που υπολογίζεται σε 7,4% σε σύγκριση με 10,2% το 2002. Oι πωλήσεις ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 7,5% και έφθασαν στα 3.656,0 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2003 σε σύγκριση με 3.401,1 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2002. Oι ψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην κατανάλωση στους τομείς κατασκευών και δημόσιας διοίκησης και άμυνας. Στη μεταποιητική βιομηχανία οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη χρήση ηλεκτρισμού παρατη-ρήθηκαν στις βιομηχανίες τροφίμων και προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. Mειώσεις σημειώθηκαν στις βιομηχανίες ένδυσης και μεταλλικών προϊόντων. H κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 11,9%, για οδικό φωτισμό κατά 8,2% και για άντληση νερού κατά 12,1%.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς Κ£8,00 το αντίτυπο. Επίσης η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση