Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2012

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε στις 139,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σύγκριση με το Μάιο του 2012.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 8,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο του 2012 ο δείκτης έφθασε στις 123,8 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με το Μάιο του 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση