Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/08/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2009
10/08/2009


Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Μάιο 2009 ανήλθε στις 118,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 14,8% σε σύγκριση με το Μάιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 10,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 119,6 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 14,4% σε σύγκριση με το Μάιο του 2008.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση