Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/03/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2004 (ΠΡΟΚ)
24/03/2005

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Δεκέμβριο 2004, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤268,7 εκ., εκ των οποίων ₤182,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤86,4 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤45,0 εκ., εκ των οποίων ₤30,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤15,0 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2004, η συνολική αξία εισαγωγών / αφίξεων ανήλθε σε ₤2.711,3 εκ σε σύγκριση με ₤2.304,1 εκ. το 2003, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 17,7%. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών το 2004 αυξήθηκε κατά 14,4% και ανήλθε σε ₤545,5 εκ σε σύγκριση με ₤476,8 εκ το 2003.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση