Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθε στις 136,6 μονάδες (βάση 2005=100), παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με το Μάιο του 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 125,3 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με το Μάιο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση