Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2018

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 ανήλθε στις 103,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο του 2018 ο δείκτης έφθασε στις 100,2 μονάδες, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση