Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/12/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΕΠ 2003 (ΠΡΟΚ)

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Σεπτέμβριο 2003, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £201,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £43,0 εκ..
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση