Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/07/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μάιος 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €832,8 εκ., εκ των οποίων €520,7 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €312,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €455,6 εκ., εκ των οποίων €103,7 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €351,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές για το Μάιο 2018 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €189,9 εκ. και €177,5 εκ. αντίστοιχα.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση