Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/04/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2007 (ΠΡΟΚ)
12/04/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Φεβρουάριο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £238,0 εκ., εκ των οποίων £179,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £59,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £45,3 εκ., εκ των οποίων £30,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £15,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση