Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/07/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2005 (ΠΡΟΚ)
07/07/2005


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάιο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤237,4 εκ., εκ των οποίων ₤162,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤74,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤55,8 εκ., εκ των οποίων ₤39,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤16,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαίου 2005 αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ₤1.118,2 εκ. σε σύγκριση με ₤1.063,8 εκ. τον Ιανουάριο - Μάιο 2004. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών τον Ιανουάριο - Μάιο 2005 αυξήθηκε κατά 20,9% και ανήλθε σε ₤258,6 εκ. σε σύγκριση με ₤214,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση