Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2018
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (συνοπτικά στοιχεία), Δεκ 2017

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Δεκέμβριο 2017.


Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:


(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 ήταν €8.092,8 εκ. σε σύγκριση με €7.117,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 ήταν €2.961,0 εκ. σε σύγκριση με €2.714,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €5.131,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με €4.403,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

(β) Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2017 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €705,1 εκ. σε σύγκριση με €672,8 εκ. τον Δεκέμβριο του 2016.

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν €231,1 εκ σε σύγκριση με €198,8 εκ. τον Δεκέμβριο του 2016. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν €96,8 εκ. σε σύγκριση με €95,1 εκ. τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν €134,3 εκ σε σύγκριση με €103,7 εκ. τον Δεκέμβριο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν €87,3 εκ. σε σύγκριση με €85,6 εκ. τον Δεκέμβριο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν €8,1 εκ. σε σύγκριση με €7,6 εκ. τον Δεκέμβριο του 2016.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση