Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/04/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Φεβ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €320,3 εκ., εκ των οποίων €238,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €81,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €106,9 εκ., εκ των οποίων €55,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €51,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση