Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/09/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2006 (ΠΡΟΚ)
08/09/2006Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούλιο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £246,7εκ., εκ των οποίων £172,2εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £74,5εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £52,0 εκ., εκ των οποίων £34,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση