Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/08/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουν 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €422,1 εκ., εκ των οποίων €315,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €106,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €146,4 εκ., εκ των οποίων €88,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €58,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση