Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/12/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Οκτ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €486,4 εκ., εκ των οποίων €353,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €133,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €116,9 εκ., εκ των οποίων €75,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €41,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση