Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μάιος 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €673,4 εκ., εκ των οποίων €453,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €220,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €264,1 εκ., εκ των οποίων €100,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €164,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση