Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/03/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2009

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Δεκέμβριο 2009 ανήλθε στις 127,6 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 9,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 11,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 123,2 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 12,4% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2008.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση