Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2011

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε στις 132,7 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 1,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2011.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο του 2011 ο δείκτης έφθασε στις 122,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2011.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση