Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/04/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Φεβ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Φεβρουάριο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €414,4εκ., εκ των οποίων €280,0εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €134,4εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €76,4εκ., εκ των οποίων €43,4εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €33,0εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση