Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/05/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2004 (ΠΡΟΚ)
20/05/2004


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάρτιο 2004, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £243,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £49,0 εκ..Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση