Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/01/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £1.641,3 εκ. σε σύγκριση με £1.729,9 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £354,8 εκ. σε σύγκριση με £431,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £1.286,5 εκ. σε σύγκριση με £1.298,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £1.492,5 εκ. σε σύγκριση με £1.477,7 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση κατά τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £479,2 εκ. ή 32,1% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £425,3 εκ. ή 28,5%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £204,2 εκ. ή 13,7%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £163,1 εκ. ή 10,9% και τα πετρελαιοειδή με £159,2 εκ. ή 10,7%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν 169,7 εκ. σε σύγκριση με £174,9 εκ τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £185,1 εκ. σε σύγκριση με £256,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προοόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο – Αύγουστο του 2002 ήταν £122,3 εκ. ή 74,8% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £39,2 εκ. ή 24,0% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2002 η Ευρωπαοκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £877,5 εκ. ή 53,5%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαοκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £92,2 εκ. ή 56,4% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση