Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/04/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΙΑΝ 2009
30/04/2009Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιανουάριο 2009 υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι ανήλθε στις 108,0 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 5,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2008.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 101,9 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 5,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2008.
Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση