Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/12/2008
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΣΕΠ 2008
09/12/2008
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για το μήνα Σεπτέμβριο 2008.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α)Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2008 ήταν €5.601,5εκ. σε σύγκριση με €4.646,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2008 ήταν €874,1εκ. σε σύγκριση με €818,7εκ. τον Ιανουάριο- Σεπτέμβριο 2007. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €4.727,4εκ. τον Ιανουάριο- Σεπτέμβριο 2008 σε σύγκριση με €3.827,7εκ. τον Ιανουάριο- Σεπτέμβριο 2007.

(β)Κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2008 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €662,9εκ.


(γ)Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Σεπτέμβριο 2008 ανήλθαν σε €88,1εκ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €34,8εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €53,3εκ.Η μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για το μήνα Σεπτέμβριο 2008 είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €3,00/£1,76. Η έκθεση διατίθεται επίσης δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση