Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2007 (ΠΡΟΚ)
10/12/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Οκτώβριο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £333,9 εκ., εκ των οποίων £242,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £91,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £56,6 εκ., εκ των οποίων £30,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £25,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση