Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/09/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2018

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για τον μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθε στις 138,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 11,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2018 ο δείκτης έφτασε τις 141,6 μονάδες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 11,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017.

Σημειώστε ότι, από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας παρουσιάζεται με το 2015 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2010). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του τομέα της βιομηχανίας κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για το Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας με το νέο έτος βάσης (2015=100) έχουν υπολογιστεί για όλα τα έτη από το 2015 και εντεύθεν και περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων. Στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων περιέχονται επίσης στοιχεία και με τα παλαιότερα έτη βάσης: 2010=100, 2005=100 και 2000=100


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση