Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/12/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Νοέμβριο 2010 ανήλθε στις 124,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Νοέμβριο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 119,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2010.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση