Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μάιος 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €357,3 εκ., εκ των οποίων €249,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €107,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €132,0 εκ., εκ των οποίων €79,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €53,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση