Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/07/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούνιο 2010 ανήλθε στις 123,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με το Μάιο του 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 118,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με το Μάιο του 2010.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση