Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/04/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Φεβ 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €391,6 εκ., εκ των οποίων €273,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €117,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €105,1 εκ., εκ των οποίων €56,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €48,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση