Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/06/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΡ 2004 (ΠΡΟΚ)
18/06/2004

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Απρίλιο 2004, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε £315,0εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £47,0εκ..

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2004 η συνολική αξία εισαγωγών έφτασε τα £893,0εκ. σε σύγκριση με £740,6εκ. την ίδια περίοδο του 2003.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση